Baggrund

Visionen med denne hjemmeside er, at lave et forum, hvor ideer til bæredygtighed kan udveksles, og hvor kontakter på såvel lokalt plan som nationalt plan kan skabes.


Denne sides definition på bæredygtighed er at vi belaster miljøet mindst muligt, og at de løsninger vi finder frem til også er økonomisk, socialt og samfundsmæssigt bæredygtige


Siden vil blive udbygget lidt efter lidt, men vægten vil i første omgang blive lagt på det lokale samarbejde i Fredericia. Se herom på under punktet lokalsiden.